Chương trình xây dựng nông thôn mới được Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO) tài trợ nhằm nâng cao kiến thức, năng lực tổng hợp của cán bộ cấp xã trong việc xác định và tận dụng các cơ hội phát triển nông thôn tại địa phương. Đối tượng của chương trình bao gồm:

 • Cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới cấp xã, huyện, tỉnh
 • Cán bộ các cơ quan đoàn thể tham gia xây dựng nông thôn mới các cấp

I. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu cụ thể của chương trình là đảm bảo học viên sau khi theo học có năng lực cơ bản về: 

 • Xây dựng, thẩm định và phê duyệt Đề án Phát triển nông thôn theo phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia
 • Xây dựng, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch Phát triển nông thôn hàng năm.
 • Huy động nguồn lực bao gồm nhân lực, tài chính, tài nguyên và cơ chế phục vụ xây dựng nông thôn mới
 • Tổ chức vận động người dân và các bên liên quan chung tay tham gia công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương
 • Hỗ trợ người dân khai thác và quản lý có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao sinh kế bền vững
 • Lập báo cáo giám sát tiến độ và kết quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương
 • Xây dựng bản tham chiếu cho đánh giá mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

II. Phương thức chuyển tải kiến thức:

Đây là chương trình đào tạo kiến thức nông thôn mới đầu tiên sử dụng hình thức đào tạo từ xa. Các học viên sẽ được chủ động hoàn toàn trong việc sắp xếp thời gian học tập và tiếp thu kiến thức. Phương pháp truyền tải nội dung kiến thức cũng sẽ có nhiều điểm mới và thực hiện theo hai bước:

 • Bước 1: các kiến thức cơ bản sẽ được cung cấp để xây dựng phương pháp tư duy ban đầu cho cán bộ xã.
 • Bước 2: các bài tập tình huống đa dạng, các bài học kinh nghiệm thực tế ở địa phương sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc vận dụng kiến thức, tăng cường năng lực phân tích, cũng như khả năng tự học hỏi từ kinh nghiệm các địa phương khác nhau cho học viên.

Kiến thức của chương trình sẽ được chia thành 3 khóa học, mỗi khóa học sẽ bao gồm phần lý thuyết cơ bản và phần thực hành thông qua các hình thức như trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm hay phân tích các bài học kinh nghiệm thực tế. Lý thuyết giúp học viên có nền tảng tư duy chung trong khi bài học thực tiễn là phương pháp “cầm tay chỉ việc”. Các bài giảng được xây dựng phù hợp với hình thức tự đào tạo với sự trợ giúp từ xa của giáo viên. Ngoài ra học viên cũng sẽ có cơ hội tham gia các diễn đàn giao lưu trao đổi kiến thức giữa học viên với học viên và học viên với chuyên gia.

Các khóa học được xây dựng trên Khung Chương trình và thiết kế hệ thống của các thầy cô giáo: 1. Nguyễn Thị Lan Hương; 2. Bùi Quang Vinh; 3. Alexander Flor; Rà soát và hiệu đính bởi tiến sĩ Phạm Văn Khôi.

 • Khóa 1: Lập kế hoạch có sự tham gia
 • Khóa 2: Tổ chức thực hiện chương trình nông thôn mới tại địa phương
 • Khóa 3: Giám sát và đánh giá kết quả mục tiêu chương trình.

Chương trình đào tạo sẽ đòi hỏi thời gian tương ứng với 45 ngày (mỗi ngày 60 phút) để hoàn thành. Học viên cần có các kiến thức cơ sở về sử dụng máy tính và truy cập Internet.

Thay mặt những người làm chương trình, xin chúc các học viên học tập thật tốt mang các kiến thức học được xây dựng một đời sống mới sung túc và tràn ngập niềm vui cho xóm làng mình.